Στοιχεία Εταιρείας

  • ΑΦΜ:
  • 099116913
  • ΔΟΥ:
  • Βύρωνα
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
  • Εμπορία & Διανομή Καταναλωτικών Προϊόντων

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
  • Βοσπόρου 11, Βύρωνα
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
  • 210 7621895

Εταιρικό Προφίλ